Kişilər hansı qadınlardan İLHAMLANIR?

Kişinin qadınlardan daim əldə etməyə çalışdığı resursnədir? Seks? Dadlı yemək? Gözəllik? Əlbəttə ki, bütün bunlar kişihəyatının müxtəlif məqamlarında lazımdır, amma bu, başqa cüradlanır. Kişi öz məqsədlərinə doğru gedən yolda şəxsi fəallığaehtiyac duyur.


Hamı bilir ki, kişilər təbiətən sprinterdir. Nəticəyəçatmaq üçün hər atışdan sonra kişilər dincəlməlidir. İstirahətzamanı onlar şarj yığmalıdır ki, güc və enerji toplaya bilsin.Məlum olduğu kimi, kişiləri ruhlandıran başlıca qüvvə qadınlardır.Dolayısı ilə onlar əks cins tərəfindən şarj edilir.


Bir çox qadın düşünür ki, öz həyat yoldaşına enerji ötürə bilir.Lakin bir kişini təlimatlarla aktivləşdirmək olmaz. Kişilərxilaskar qadın və ananın göstəriş və əmrlərinə dözmür. Ona sadəcəruhlandırıcı qadın lazımdır.
İlhamdırıcı qadın olmağın sirləri haqqında çox sayda kitab, kursvə treninqlər olmasına baxmayaraq, çox az adam ilham mexanizmininnecə işlədiyini və kişini daha faydalı addımlar atmağa sövq etməkyollarını bilir. Mexanizm isə həqiqətən də çox incədir. Mexanizmdeyir ki, kişi sadəcə qadının daxili dünyasndan ilham ala bilir.Əgər təbiət kişini mövcud dünya üçün yaradıbsa, qadını da daxilidünyaya səyahət üçün yaradıb. Qadın kişini o zaman ruhlandıra bilirki, o, öz düşüncələri, emosiya, hissləri və hərəkətləri iləhormoniya içindədir. Psixologiyada harmoniya sözlər və düşüncələremosiya və hisslərlə uzlaşdığı zaman meydana çıxır.


Qadın qışqırmasına, daxili təşviş keçirməsinə baxmayaraq, özqabında ola, uzlaşma nümayiş etdirə və kişini nəyəsə ruhlandırabilər. Qadın zahirən və daxilən vəhdətdə olmalıdır. Başlıcası odurki, qadın daxilində baş verənləri ifadə etməkdən qorxmamalı vəsəmimi olmalıdır. Məsələn, həyəcanlı olduğunuz zaman kişinin nə cürreaksiya verəcəyindən çəkinmək lazım deyil. Yaxud da arzunuztükənibsə, qarşı tərəfi yollamaqdan və ya incitməkdən qorxmaq lazımdeyil. Öz əndişə və çarəsizliyinizdən qorxmayın, habelə anlamasınıgözləmədən bunu özünüz ona bildirin. Unutmayın ki, təsdiqə ehtiyacıolmayan qadın amansızca öz həqiqətini ifadə edir və o, hər zamanzərifdir.


Kişini fəaliyyətə hiss, emosiya və sözləri bir-biri ilə səsləşənqadınlar ruhlandıra bilər. O, əvvəlcə deyinə bilər, amma nəticədəmütləq hərəkətə keçəcək. Hətta qarşı tərəf az iş görsə belə, zərifqadın daxilən razılaşacaq və onun əməlini qəbul edəcək.


Qadın qəbul etməyi bacarır. Sizcə də, dünyadan baş verənlərdənimtina edən qadın gülməli deyilmi? Hadisə artıq baş verib və faktaçevrilib. Əgər kimsə bununla razı deyilsə, hadisələrin gedişinigedib özü dəyişməlidir. Gülüncdür. Odur ki, baş verənlərişükranlıqla qəbul etmək və o insanı yeni işlərə təşviq etmək dahaməntiqlidir.


Bu xüsusiyyətlərə sahib olan qadın həmişə kişi üçün zəngin ilhammənbəyi olacaq. Belə qadın onun üçün enerji daşıyıcısıdır. O,qarşıya qoyduğu məqsədə doğru qadının ona yekdilliklə ötürdüyüenerji ilə hərəkət edir.
Belə bir qadın olmaq üçün ilk növbədə öz mənini sağaltmaqlazımdır.

Həyatda xarici dünyaya deyil, daxili aləmə arxalanmağıöyrənməlisiniz. Qadının kiminsə təsdiqinə ehtiyac yoxdur, qadın onuöz daxilində saxlaya və hər kəsə ötürə bilər. Bir insan kiminsətəsdiqinə ehtiyac olmadığı zaman enerjisini digər insanlarınqiymətləndirməsi ilə məhdudlaşmır. O, reallığı aydın şəkildə qəbuledir və başqalarını da özü kimi olmağa həvəsləndirir. Bu gizliazadlıq kişiyə ilham verir. Necə olmasından asılı olmayaraq, kişidaha yaxşı olmağa can atır.

Загрузка...

Bu xəbərə şərh yaz

  Abunə ol  
Xəbərdar ol