“Türk yağıdan üzr istəməz” – ŞEİR

Türkiyənin Rusiyaya təyyarəsini vurması iki ölkə arasında gərginliyə səbəb olub. Hadisələr Azərbaycana da sirayət edib.

Ölkəmizdə də bəzi insanlar Türkiyənin Rusiyadan üzr istəməli olduğunu deyirlər. Halbuki Türkiyə həmin təyyarəni sərhədləri pozduğu üçün vurmuşdu. 

Şair Zəlimxan Yaqub Türkiyəmnin üzr istəməli olduğunu deyənlərə cavabını şeirlə yazıb. “Türk yağıdan üzr istəməz” şeirini təqdim edirik: 

 

“Türk yağıdan üzr istəməz”

 

Hardan çıxdı bu bəd xəbər

Türk yağıdan üzr istəməz.

Dağılar kənd, batar şəhər

Türk yağıdan üzr istəməz.

 

Düzü tərsə yazanlar var,

Doğru yoldan azanlar var,

Türkə quyu qazanlar var,

Türk yağıdan üzr istəməz.

 

Haqqı nahaq yazanlar var,

Səfimizi pozanlar var.

Qır qaynadan qazanlar var,

Türk yağıdan üzr istəməz.

 

Birləşdirər bölgələri,

Nurlandırar kölgələri.

Qılınc çəkər bilgələri,

Türk yağıdan üzr istəməz.

 

Ata çoşqun, ana dolu,

Qeyrət axıb qana dolu.

Baş qaldırar Anadolu

Türk yağıdan üzr istəməz.

 

Sınmaz, görsə sınaq, qala,

Qıymaz bizə qınaq qala,

Silkələnər Çanaqqala,

Türk yağıdan üzr istəməz.

 

Oğuz olar, qopuz olar,

Qopuz dönüb toppuz olar,

Biri doxsan doqquz olar,

Türk yağıdan üzr istəməz.

 

İstər ala, sata türkü,

Tapar hərdən xata türkü,

Min-min olar Atatürkü,

Türk yağıdan üzr istəməz.

 

Yaxşı bilir doğu batı,

Hardan gəlib türkün zatı

Əldən verməz ehtiyatı,

Türk yağıdan üzr istəməz.

 

Tilovudu, qarmağıdı,

Şər yoluna varmağıdı,

Barmaq iblis barmağıdı,

Türk yağıdan üzr istəməz.

 

Əldən əyri, ağıldan çaş,

Şeytanındı atılan daş,

Dünya alt-üst olar, qardaş,

Türk yağıdan üzr istəməz.

 

Şəhid ruhu şəhid canı,

Şəhid bəyi, şəhid xanı,

Sel-sel olar şəhid qanı,

Türk yağıdan üzr istəməz.

 

Məzar olar, beşik olar,

Səngər olar, keşik olar,

Bağrı deşik-deşik olar,

Türk yağıdan üzr istəməz.

 

Dağ uçar, dərə tökülər,

Şər suyu şərə tökülər,

Göy qopar yerə tökülər

Türk yağıdan üzr istəməz.

 

Axtarın, tapın zatını,

Öyrənin yeddi qatını,

Varaqlayın həyatını

Türk yağıdan üzr istəməz.

 

Dünya boyda həqiqətdi,

Tanrı payı bir millətdi.

Basılmazlıq, qətiyyətdi,

Türk yağıdan üzr istəməz.

 

Nə köhləni, nə nalı var,

Qana batmış bir halı var.

Külə dönmüş Xocalı var,

Türk yağıdan üzr istəməz.

 

Ey yağıdan üzr istəyən,

Ərzurumda, Qarsda, Vanda,

Qarabağda Naxçıvanda,

Lənkəranda, İrəvanda

Şəhid qanı göl-göl olan,

Hər bir yurdda, hər bir yanda,

Qanadları sındırılan,

Körpələrdən üzr istə!

Beli sınan, tağı çökən,

Körpülərdən üzr istə!!!

 

Gözü yolda ər gözləyən,

Sonalardan üzr istə!

Oğlu ölən, odu sönən,

Analardan üzr istə!

Şəhid olan hər kişidən,

Hər qadından üzr istə!

Süngülərin ucundakı

Qundaqların, bələklərin

Fəryadından üzr istə!

Əgər qanın təmizdirsə,

Get evində öz anandan,

Arvadından üzr istə!!!

 

Bu torpağın hər qarışı,

Sakaryadı, Malazgirtdi.

Hər qalası bir ordudu,

Hər qayası bir igiddi,

Əyil türkün torpağına,

O torpaqdan üzr istə!

Türkün ana dövlətinə

Dalğa-dalğa işıq verən

Min illərdi sönməz olan

Gur ocaqdan üzr istə!

“Şühəda gövdəsi bir baxsana

dağlar, daşlar.

O rükü olmasa

Dünyada əyilməz başlar.

Vurulub tərtəmiz alnından

uzanmış yatıyor.

Bir hilal uğruna, Ya Rəbb

Nə Günəşlər baxıyor!” *

Öp bu şerin hər sətrini,

Hər varaqdan üzr istə!

Əyil Türkün bayrağına,

İstiqlalla bütünləşən

Ay-Ulduzla Vətənləşən

O bayraqdan üzr istə!!!

O torpaqdan üzr üstə!!!

Загрузка...

Bu xəbərə şərh yaz

  Abunə ol  
Xəbərdar ol